MİSYONUMUZ

  • Bilimde çağdaş, düşüncede özgür
  • Mesleki ahlâka sahip
  • Sosyal ilişkileri güçlü
  • Eğitim teknolojisi konusunda lider

Ülkemizdeki diğer meslek yüksekokulları ile yarışan, araştırma ve geliştirme etkinliklerinde sürekliliği sağlayan çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.
VİZYONUMUZ

Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren, Üniversite- sanayi-kamu işbirliğini temel alan yenilikçi, girişimci, paylaşımcı mensubu olmaktan gurur duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik