AKADEMİK PERSONEL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

ÖĞR. GÖR. LEVENT KARAKUZ - Bölüm Başkanı
LİSANS : Uludağ Üni. Necatibey Eğitim Fak. Fizik Öğr.(1996)
Y. LİSANS : Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Fen Bil. Enst. Bilgisayar Mühendisliği(2010)
     
ÖĞR. GÖR. MURAT ALBAYRAK
LİSANS : Kocaeli Üni.Teknik Eğitim Fak.Bilgisayar  Öğr.(1999)
Y. LİSANS : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İşletme A.B.D Muhasebe-Finansman (2003)
DOKTORA : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İşletme A.B.D (Devam Ediyor)
ÖĞR. GÖR. MESUDE UÇAR
LİSANS : Fırat Üni. Teknik Eğtim Fak. Bilgisayar Öğr. (2007)
Y. LİSANS : Sakarya Üniversitesi Fen Bil. Enst. Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği (2014)
     
 
ÖĞR. GÖR. Engin UÇAR - Web site
LİSANS : Fırat Üni. Teknik Eğtim Fak. Bilgisayar Öğr. (2008)
Y. LİSANS : Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Fen Bil. Enst. Bilgisayar Mühendisliği (2014)
 
ÖĞR. GÖR. Fatma Gülşah Tan
LİSANS : Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (2014)
Y. LİSANS : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Enst. Bilgisayar Mühendisliği (2018)
DOKTORA : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Enst. Bilgisayar Mühendisliği (2019-)
LOJİSTİK PROGRAMI
 
ÖĞR. GÖR. DR. DİDEM ÇAVUŞOĞLU-Bölüm Başkanı
LİSANS : Balıkesir Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme (1998)
Y. LİSANS : Dokuz Eylul Üni. Sos. Bil. Enst. Lojistlik ve Deniz Ulaştırma (2012)
DOKTORA : Dokuz Eylul Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı, Maritime Business Administration (2019)
 
ÖĞR. GÖR. SEZAİ BAHAR
LİSANS : Yakın Doğu Üni. Eğitim fak. İngilizce Öğretmenliği (2008)
Y. LİSANS : Yaşar Üni. Sosyal Bil. Enst. İngilizce İşletme (M.B.A.) (2013)
DOKTORA : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bil. Enst. İngilizce İşletme Yönetimi (Devam ediyor)

ÖĞR. GÖR. KÜBRA GÖKSU KÖSTEPEN
LİSANS : İzmir Ekonomi Üni. İşletme fak. - İngilizce Lojistik Yönetimi(2015)
LİSANS : İzmir Ekonomi Üni. İşletme fak. - İngilizce Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı(2015)
Y. LİSANS : İzmir Ekonomi Üni. Sosyal Bil. Enst. İngilizce Lojistik Yönetimi (2017)
DOKTORA : Manisa Celal Bayar Üni. Sosyal Bilimleri Ens. İşletme Anabilim Dalı (2017-Devam Ediyor)
MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
 
ÖĞR. GÖR. AYŞEGÜL SÖZER - Bölüm Başkanı
LİSANS : Muğla Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme (1994)
Y. LİSANS : Manisa Celal Bayar Üni. Sos. Bil. Enst. İşletme A.B.D (1999)
 
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇELİK
LİSANS : Manisa Celal Bayar Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. İktisat (2005)
Y. LİSANS : Adnan Menderes Üni. Sos. Bil. Ens. İktisat A.B.D. (2015)
 
ÖĞR. GÖR. UĞUR BİLGEN - YÖK Akademik CV
LİSANS : İstanbul Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.(2010)
Y. LİSANS : Manisa Celal Bayar Üni. Sos. Bil. Enst. İktisat Teorisi (2014)
SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI
ÖĞR. GÖR. ERGÜN METİN - Bölüm Başkanı
LİSANS : Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü(2004)
Y. LİSANS : MCBÜ Muhasebe Finansman Programı (2017)
DOKTORA : Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (2017-Devam Ediyor)
ÖĞR. GÖR. HİLAL CURA
LİSANS : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2005)
Y. LİSANS : Manisa Celal Bayar Üni. Sos. Bil. Enst. Mali Hukuk (2019-)
 
ÖĞR. GÖR. MUHAMMET MUSTAFA BAHŞI - Web Site
LİSANS : Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen Edebiyat Fak. Matematik Bölümü (2009)
Y. LİSANS : Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen Bil. Enst. Matematik A.B.D. (2011)
DOKTORA : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mekanik A.B.D. (Devam ediyor)
40/a MADDESİNE GÖRE GÖREVLİ AKADEMİK PERSONELLER

ÖĞR. GÖR. Burhanettin BİLMEZ
LİSANS : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü (1988-Ankara)
Y. LİSANS : M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü (1996)

ÖĞR. GÖR. Şerif YILMAZ
LİSANS : M.C.B.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı (2006-2010)
Y. LİSANS : M.C.B.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı (2010-2013)
31. MADDE İLE GÖREVLİ AKADEMİK PERSONELLER

Vildan ŞEN
LİSANS : Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi İşletme Eğitimi Prog. İşletme Öğretmenliği Prog.
Y. LİSANS : MCBÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman ABD. (Devam Ediyor)
     

İLETİŞİM

   0-236 588 18 28
       0-236 588 12 06
   0-236 588 52 54
   kirkagacmyo@cbu.edu.tr
    Kayadibi Mah. Atatürk Cad. 56 Sok.
                        No: 1 - Kırkağaç / Manisa


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik